Referencje i certyfikaty.


Poniżej znajdują się niektóre referencje wynikające z zaangażowania w realizację zarówno pojedynczych  szkoleń i procesów coachingowych jak i większych kompleksowych projektów mających na celu rozwój kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem, budowaniem zespołów, komunikacją i obsługą klienta.

W tej zakładce znajdują się również certyfikaty, dyplomy i podziękowania z ostatnich 20 lat własnej edukacji w zakresie rozwoju osobistego, treningu kompetencji miękkich oraz budowania warsztatu Coachingowego pod kontem narzędzi i metod pracy.

 

 

Towarzystwo Altum – Zasady savoir-vivre

Centrum rozwoju STER – warsztaty

Centrum rozwoju STER  -szkolenia

Integra Consulting Poland – szkolenia komunikacja

NOEZA Pewność siebie

NOEZA Negocjacje

Inspirelle Wedding Events – komunikacja, motywowanie, asertywność, zarządzanie czasem, przywództwo

CUS – Obsługa klienta w WKU

Coaching CARGO

BDCenter – Rozpatrywanie skarg i zażaleń

Rekomendacja Grupa Trenerska MENTOR

Hotel „Nowy dwór” – Rozwój kompetencji pracowników

Spojkar- szkolenie dla kadry kierowniczej

Id Consulting – Coaching indywidualny i Job Coaching

Global Investor Club – podziękowania

 

Certyfikaty i dyplomy:

ICF Szkoła Coachingu

Akredytacja Coach ICI

Akademia Trenerska

ICF Akredytacja Coach ACC

Transforming Comunication

Techniaki negocjacyjne

Racjonalna Terapia Zachowań

ICF PCC Mentoring

Moc Bycia Obecnym

Flipowanie

ICF Coaching Mozliwości Rozwoju

ICF Coaching Kompetencji Lidera

ICF Coaching Budowania świadomości

Szkoła Twórczego Myślenia w ramach Akademii Mistrzów Treningu

Szkoła gier i symulacji w ramach Akademii Mistrzów Treningu

Szkoła Outdooru w ramach Akademii Mistrzów Treningu

Action Learning w ramach Akademii Mistrzów Treningu

ICF Points of You

Design Thinking

Coaching kariery i job coaching

Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju MATRIK

Seminarium Mentor – Tutor -Trener

Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha i trenera

ICF Practical Psychology

ICF TPLC