Szkolenia


Największą wartością każdej firmy, jej prawdziwym kapitałem, są ludzie, którzy codziennie w niej i dla niej pracują, fachowcy na każdym stanowisku, zarządzani przez profesjonalnych i kompetentnych menedżerów.

Jednym z podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest przekonanie, że zatrudnionych pracowników należy traktować nie tylko jako koszt, ale przede wszystkim jako składnik aktywów. A jeśli tak, to oczywistym staje się, że aktywa te należy rozwijać. Oznacza to, że inwestowanie w ludzi w formie szkoleń jest dążeniem do tworzenia zysków.

Procesy szkoleniowe projektujemy w porozumieniu z klientem tak, aby spełnić maksimum jego oczekiwań. Duży nacisk kładziemy na precyzyjne rozpoznanie potrzeb firmy, czego efektem jest opracowanie indywidualnego raportu oraz scenariusza szkoleń, uwzględniającego konkretne zagadnienia, pozwalające na podniesienie kompetencji.

Szkolenia mają w 80% charakter praktycznych ćwiczeń i prowadzą je doświadczeni trenerzy z wieloletnią praktyką.

Szkolenia przeprowadzamy w firmie klienta lub sami organizujemy salę szkoleniową.

W trakcie szkoleń uczestnicy mają możliwość przejrzenia się sobie swoim nieświadomym zachowaniom podczas gier i symulacji oraz przejście przez trening nowych zachowań, które znacząco wpływają na na wynik i satysfakcję z pracy. Forma pracy z wykorzystaniem tzw. „scenek” stwarza możliwości uczestnikom do przyjrzenia się spontanicznym i nawykowym zachowaniom. W efekcie budowanie świadomości i dzielenie się doświadczeniem pomiędzy uczestnikami procentują wymiernymi korzyściami w postaci:

 • gotowości do wdrażania nowych zachowań w miejscu pracy
 • podniesienia sprzedaży
 • zwiększenia kreatywności i wydajności pracowników
 • zaangażowania ludzi, którzy tworzą firmę, w całkowity wynik finansowy
 • profesjonalności w obsłudze klienta.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiał szkoleniowy w formie pisemnej, który zawiera wszystkie poruszane na szkoleniu zagadnienia.

Proponujemy całościową obsługę szkolenia. Projekt szkoleniowy obejmuje również logistyczną organizację szkolenia, tzn. salę szkoleniową, noclegi, wyżywienie oraz rozrywki integracyjne.

 

OFERTA SZKOLENIOWA

1. SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW I HANDLOWCÓW

 • Efektywna komunikacja.
 • Savoir vivre w biznesie.
 • Praca z trudnym klientem.
 • Trening uważności i radzenia sobie ze stresem.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań.
 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Motywowanie

2. SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW

 • Profesjonalna oferta handlowa.
 • Techniki sprzedaży: poziom podstawowy i zaawansowany.
 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Strategie szukania nowych klientów i utrzymywania klientów strategicznych.
 • Plan marketingowy.

3. IMPREZY INTEGRACYJNE

 • Paintball.
 • Gry terenowe i logiczne.
 • Teambuilding.
 • Warsztaty budowania misji, wizji i wartości organizacji.