Coaching


Głównym celem coachingu jest pomoc klientowi w ustaleniu, gdzie znajduje się w chwili obecnej, a gdzie się chce znaleźć w przyszłości oraz stworzenie planu, jak przejść od jednego do drugiego. Coaching pomaga nie tylko dotrzeć do celu,  ale też przewidzieć przeszkody i zdobyć wiarę we własne możliwości. Korzyścią jest też lepsze rozumienie własnego życia, innych ludzi oraz motywów ich postępowania.

Główne założenia coachingu:

  • osoba coachowana ma wszystkie zasoby, potrzebne do zrealizowania swoich celów
  • osoba coachowana decyduje o celach i sposobach ich osiągnięcia
  • osoba coachowana wybiera czas i tempo wprowadzania zmian i poszerzania swoich granic.

Co robi coach?

  • Wierzy w klienta.
  • Pomaga ustalić długofalowe i krótkofalowe cele oraz zadania na kolejne sesje coachingowe.
  • Zadaje pytania.
  • Wspiera klienta w procesie porządkowania doświadczeń, wyciągania wniosków i określania hierarchii spójnej z wartościami klienta.
  • Stoi na straży procesu dochodzenia do celu.
  • Prowadzi ku doświadczeniom, dzięki którym coachowany wzrasta i zyskuje nowe możliwości działania i organizowania systemu, w którym funkcjonuje.

 

Jakie narzędzia wykorzystujemy w coaching’u?

Nasz zespół opiera się w głównej mierze na wielopoziomowym modelu Roberta Dilts’a, jednego z najbardziej znanych i cenionych trenerów NeuroLingwistycznego Programowania.

Dla kogo?

Life Coaching – Doradztwo w rozwoju osobistym – Dla prywatnych klientów, którzy chcą rozwiązać konkretny problem. Dobrze sobie radzą, a chcą radzić sobie jeszcze lepiej.

Executive Coaching – Coaching managerski – Dla kierowników średniego i wyższego szczebla. Coaching wówczas koncentruje się wokół takich zagadnień, jak: przywództwo, strategia firmy, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami.

Corporate Coaching – Coaching korporacyjnyDla całych firm; obejmuje coaching zespołów i pomoc w nawiązywaniu odpowiednich relacji pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników.

Business Coaching – Coaching biznesowy – Dla właścicieli firm i dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw; ma na celu pomoc w zdefiniowaniu krótko- i długoterminowych celów firmy, opracowanie planów biznesowych i analizowanie procesów, przebiegających w firmie.

Badania przeprowadzone w USA, mierzące skuteczność coachingu na 100 kierownikach wskazują, że w ciągu 4 lat pieniądze wydane na coaching zwróciły się ponad pięciokrotnie.