Coaching

Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem.

Definicja Coachingu wg największej organizacji zrzeszającej Coachów oraz moja własna

img
img
img

International Coach Federation największa na świecie organizacja zrzeszająca około 25.000 członków w ponad 100 krajach definicje Coaching następująco: 

 

Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. 

W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

img

ICF

definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Źródło: ICF Poland https://icf.org.pl/

img

Po 12 latach pracy Coachingowej pod super wizją i mentoringiem podjąłem się stworzeniu własnej definicji Coachingu:

Jest to niedyrektywny proces osadzony w ramach czasowych, w którym Coach towarzyszy klientowi w zdefiniowaniu, określeniu mierzalności i realizacji jego celów zawodowych lub/i osobistych poprzez obecność, wiarę w klienta, głębokie pytania, bycie lustrem i informację zwrotną.

Skuteczność i efektywność Coachingu

– wyniki badań

wykres

Jak jest z efektywnością Coachingu:

Skuteczność coachingu przedstawiają wyniki badania opublikowanego w 2009r. przez International Coach Federation, w którym 2165 klientów z 64 krajów wskazało poprawę w następujących obszarach:

 

Wyniki przedstawione na wykresie.

Dodatkowo

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje:


• prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
• średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.
• przynajmniej zwrot z inwestycji,

img
img
img
img

A jak z efektywnością w procesach rozwojowych w organizacjach:

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)

3 studium przypadku

img

Studium przypadku

Kierownik biura

Cel

Otwarcie nowego biura w pozycji partnera

Ramy czasowe procesu

02.05.2018 - 21.01.2019

Wyzwania w trakcie procesu:

Większe tempo zmian w zestawieniu z zespołem.

Wgląd, wnioski i wynik końcowy klienta:

Mam o wiele większe możliwości.

img

Studium przypadku

Właściciel unikatowej marki na rynku produktów Eco

Cel

Rozwinięcie kompetencji delegowania i egzekwowania zadań oraz planowania.

Ramy czasowe procesu

24.01.2019 - 15.07.2019

Wyzwania w trakcie procesu:

Zmiana tożsamości z handlowca na menadżera.

Wgląd, wnioski i wynik końcowy klienta:

Firma z 6 osobowym zespołem.

img

Studium przypadku

Członek zarządu w firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Cel

Rozwój kompetencji komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wystąpień publicznych.

Ramy czasowe procesu

19.02.2020 - 30.07.2020

Wyzwania w trakcie procesu:

Zbudowanie autorytetu i pozycji.

Wgląd, wnioski i wynik końcowy klienta:

Znacznie lepsza umiejętność budowania relacji oraz pewność siebie w kontaktach biznesowych.