Studium przypadku:
Mistrzostwo osobiste

akademia profesjonalnego
doradcy i lidera

Procesy szkoleniowe projektujemy w porozumieniu z klientem tak, aby spełnić maksimum jego oczekiwań. Duży nacisk kładziemy na precyzyjne rozpoznanie potrzeb firmy, czego efektem jest opracowanie indywidualnego raportu oraz scenariusza szkoleń, uwzględniającego konkretne zagadnienia, pozwalające na podniesienie kompetencji.

img
img

Studium przypadku: Mistrzostwo osobiste

akademia profesjonalnego
doradcy i lidera
img
img

Procesy szkoleniowe projektujemy w porozumieniu z klientem tak, aby spełnić maksimum jego oczekiwań. Duży nacisk kładziemy na precyzyjne rozpoznanie potrzeb firmy, czego efektem jest opracowanie indywidualnego raportu oraz scenariusza szkoleń, uwzględniającego konkretne zagadnienia, pozwalające na podniesienie kompetencji.

Jak przebiega ścieżka współpracy

01

Spotkanie

Spotkanie z kluczową
osobą w organizacji lub
zespole odpowiedzialną
za jej rozwój.

02

Wstępna oferta

Wstępna oferta cenowa
badania potrzeb rozwojowych
wraz z pierwszymi
rekomendacjami warsztatów,
szkoleń, Coachingów

03

Podpisanie umowy

Osobiście w siedzibie klienta
lub zdalnie z wykorzystaniem
podpisu cyfrowego.

04

Badanie potrzeb

Raport z badania potrzeb
i ewentualna korekta
założeń projektu rozwojowego

05

Realizacja

Realizacja
działań projektowych

06

Spotkanie po

ewaluacja i weryfikacja
wyników

Studium przypadku projektów rozwojowych.

img

Szkolenia mają w 80% charakter praktycznych ćwiczeń i prowadzą je doświadczeni trenerzy z wieloletnią praktyką.

Przeprowadzamy je:

 

– w siedzibie klienta

 

– we wskazanej przez klienta lokalizacji.

 

– sami organizując miejsce zgodne z założeniami projektu.

W efekcie budowanie świadomości i dzielenie się doświadczeniem pomiędzy uczestnikami procentują wymiernymi korzyściami w postaci:

gotowości do wdrażania nowych zachowań w miejscu pracy
• podniesienia sprzedaży
• zwiększenia kreatywności i wydajności pracowników
• zaangażowania ludzi, którzy tworzą firmę, w całkowity wynik finansowy
• profesjonalności w obsłudze klienta.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiał szkoleniowy w formie cyfrowej oraz papierowej (na życzenie klienta), który zawiera wszystkie poruszane na szkoleniu zagadnienia. Proponujemy całościową obsługę szkolenia. Projekt szkoleniowy obejmuje również logistyczną organizację szkolenia, tzn. salę szkoleniową, noclegi, wyżywienie oraz rozrywki integracyjne.

Przykładowe warsztaty

img

Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej w oparciu o grę 30 dni.

czas trwania: 3,5 h

Gra wprowadza uczestników w ostatni miesiąc spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo.

W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Opcji jest kilka m.in. zwolnienia, modyfikacja struktury zatrudniania czy też restrukturyzacja produkcji. Jedno jest pewne – zmian nie da się uniknąć

 

cele

img

• Doświadczenie sytuacji zmian organizacyjnych.
• Wyłonienie czynników, które leżą u źródeł oporu pracowników w procesie zmian.
• Wypracowanie zasad współpracy i obliczu zmiany.

ROZWIJANE KOMPETENCJE

• planowanie procesu zmiany,
• reagowanie na zmianę,
• komunikowanie zmiany,
• zarządzanie procesem,
• analiza efektów.

Efektywna współpraca i komunikacja między działami w oparciu o grę biznes na czas.

czas trwania: 3,5 h

Gracze wcielają się w role kierowników, którzy zostali poproszeni przez właścicieli firmy o przejęcie zarządzania poszczególnymi działami. Wyzwaniem jest fakt, że muszą to zrobić w niezwykle szybkim tempie, dysponując bardzo ograniczoną liczbą informacji o dotychczasowych poczynaniach poprzedników i firmy.

img

cele

img

• Doświadczenie wpływu organizacji pracy i zarządzania czasem na osiągane wyniki.
• Doświadczenie znaczenia współpracy pomiędzy działami firmy i jej wpływu na efekty osiągane przez poszczególne działy oraz organizację.

ROZWIJANE KOMPETENCJE

• Komunikacji między działami,
• planowania,
• priorytetyzowania zadań,,
• organizacji pracy własnej,
• analiza wyników działu i organizacji.

img

Trening przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

czas trwania: 3,5 h

Uczestnicy trenują wykorzystanie technik udzielania informacji zwrotnej wzmacniającej i korygującej zachowania pracowników w obliczu sytuacji będących dla nich wyzwaniem menadżerskim.
Warsztat ma również na celu trening przyjmowania informacji zwrotnej, tak aby niezależnie od poprawności komunikatu umieć odczytać głębszą intencje oraz prawdziwe potrzeby rozmówcy.

cele

img

• Poznanie narzędzi przyjmowania i udzielania efektywnej informacji zwrotnej.
• Trening prowadzenia rozmów menadżerskich – sytuacje trudne.

ROZWIJANE KOMPETENCJE

• budowania informacji zwrotnej w oparciu o model FUKO,
• przyjmowania informacji zwrotnej w oparciu o parafrazę,
• aktywnego słuchania,
• motywowania pracownika do proaktywności,